Angel Eyes
Waar deskundigheid gewaarborgd is!!
NL 1 0909 - 0144 (90cpm.) BE 0907- 37077 (150cpm.) BE Credits klik hier (100cpm.)

Numerologie

NumerologieNumerologie en waarzeggerij. Getallen werden reeds gebruikt van jaren voor dat er zelfs sprake was van Christus. Zie naar onze jaartelling, de Griekse wetenschap en wiskunde, de Grieken die met astrologie bezig waren. Het eerste getallensysteem werd meer dan 10.000 jaar geleden door de Maya’s ontwikkeld. Pythagoras, een Griekse wiskundige is de grondlegger van de hedendaagse numerologie.

Numerologie is een gemakkelijke methode in de waarzeggerij en is ook het snelste aan te leren.  Numerologie is de studie van de getallen en hun symbolische betekenis. Numerologie is wel een methode die niet kan gebruikt worden om onze toekomst te bepalen. Het wordt wel gebruikt om iemands karakter te omschrijven, of inzicht te krijgen in een levensloop.

Men gaat ervan uit dat getallen geen toevalligheid zijn maar een onderdeel van ons levensplan. De belangrijkste getallen zijn het geboortegetal en het persoonlijk naamgetal. In numerologie wordt gebruik gemaakt van de getallen ‘1 tot en met 9’, elke getallenreeks wordt hiertoe herleid.

Op spiritueel vlak wordt er ook wel eens gebruik gemaakt van meestergetallen. Dit zijn getallen met een bijzondere betekenis en bestaan niet uit 1 maar uit een dubbel getal, bijvoorbeeld 11, 22 of 33.

Hoe interessant is het niet om iemand geboortedatum of naam te ontleden aan de hand van de numerologie.

Heeft u iets met getallen die vaak terugkomen? Dan hebben ze u vast iets te zeggen.