Angel Eyes
Waar deskundigheid gewaarborgd is!!
NL 1 0909 - 0144 (90cpm.) BE 0907- 37077 (150cpm.) BE Credits klik hier (100cpm.)

Chakra’s en energie banen

Chakra's en energie banenChakra’s en energie banen. Chakra’s zijn het energiecentra van ons lichaam en betekent wiel in het Sanskriet.

Chakra’s komen aan die naam omdat ze er uit zien als een soort van energetische trechter die als een wiel aan het rond draaien is. Chakra’s hebben alles te maken met de manier waarop de energie door ons lichaam heen stroomt. Er zijn veel punten waar de energie bij elkaar komt, maar 7 daarvan zijn het meest bekent. Deze 7 chakra’s volgen nu van beneden naar boven.

-Wortelchakra: Deze chakra wordt Muladhara genoemd in het Sanskriet en ligt tussen het stuitbeen. De wortelchakra legt de verbinding tussen mens en aarde en vanuit deze chakra wordt de basis gelegd tussen lichaam, aarde en hoe de wereld zich beweegt.

-Sacraal: Deze chakra wordt Svadhisthana genoemd in het Sanskriet en is verbonden met de geslachtsklier, geslachtsorganen, heiligbeen, baarmoeder, nieren, bekkengebied, bloedsomloop, blaas en waterhuishouding. Iemand bij wie de chakra open staat, heeft een gezond seksleven.

-Zonnevlecht: Deze chakra heeft de naam Manipura in het Sanskriet. Bij yoga is de zonnevlecht de belangrijkste plek waar je in het lichaam de energie opslaat. Het wordt geassocieerd met het spierenstelsel en de spijsvertering en heeft een grote invloed op de werking van het onderlichaam. Als je deze chakra goed ontwikkeld stimuleer je de vorming van het ik-gevoel erg sterk, maar wanneer dit chakra te sterk geladen is kan dat leiden tot machtswellust, overdreven ambities en jaloezie. Bij een gebrek bij deze chakra heb je juist last van onzekerheid en zelfmedelijden.

-Hartchakra: In het Sanskriet wordt deze chakra het Anahata chakra genoemd. Het verbindt de onderste drie chakra’s met de bovenste drie en is het energetische centrum van medelven, liefde, geborgenheid en menselijkheid. Het hartchakra regelt de werking van het hart, de longen en de ademhaling. Een verstoring van dit chakra komt vaak duidelijk naar boven in de vorm van ademhalingsproblemen en/of hartklachten.

-Keelchakra: Het keelchakra heeft ook wel de naam Vishuddha en vormt het klank- en spraakcentrum in ons lichaam en helpt daarbij bij onze ontwikkeling van het het woordbewustzijn. Het keelchakra verbind het hartcentrum met het voorhoofdchakra, dus het zit in tussen het voelen en tussen het denken.

-Derde oog: Deze chakra die zorgt voor oplettendheid en het bewustzijn wordt in het Sanskriet Ajna genoemd. Wanneer de levensenergie wordt verzamelt in dit chakra en blokkades worden opgeheven, dan is het mogelijk om een hoger bewustzijn te bereiken. Shakti Hakini (een androgyne godheid) is een belanrijk symbool bij deze chakra omdat die zowel vrouwelijk als mannelijke aspecten vertegenwoordigt. Het Derde Oog is essentieel voor de gezondheid omdat deze de werking van de endocriene klieren beïnvloeden.

-Kruinchakra: De kruinchakra wordt ook wel Sahasrara genoemd. Deze chakra hangt samen met spiritualiteit en verlichting en heeft te maken met het streven naar hogere bewustzijntoestanden. De energie van het kruinchakra kan er toe leiden dat een persoon de Mahatma bereikt, wat De Grote Ziel betekent. De sahasrara werkt op het gehele organisme.