Angel Eyes
Waar deskundigheid gewaarborgd is!!
NL 1 0909 - 0144 (90cpm.) BE 0907- 37077 (150cpm.) BE Credits klik hier (100cpm.)

Integriteit

IntegriteitIntegriteit. Dat het leven er anders uitziet dan pakweg zo’n 25 jaar geleden, weet en ziet iedereen. En dat het over 25 jaar ook weer totaal is veranderd, zal niemand verbazen. De techniek is altijd de voorloper, innovaties volgen zich in rap tempo op. Je kan er niet omheen en wordt als het ware er in mee getrokken, voor zover jij er uiteraard zelf nog voor openstaat. Naarmate er meer jaren op de klok staan, begin je je voor dingen af te sluiten. Dan hoeft het allemaal niet meer zo. Er zijn nog steeds mensen die geen computer of laptop in huis hebben, die waren op een leeftijd dat ze het allemaal wel geloofden. Er komt een moment in je leven, dat meegaan in de tijd aan je voorbij gaat.

Dit zijn aspecten waar we als mens niet direct invloed op hebben. Waar we wel invloed op hebben, is op de omgang met elkaar. Ook die verandert in de tijd, alleen een stuk minder zichtbaar. Was vroeger het gezin de spil waar alles om draaide, draait alles nu veel meer om het individu. Zijn we op zoek naar onszelf, willen we gelukkig zijn en eigenlijk alles wat ons hart begeert, bezitten. Want ik verdien het toch!

De oudere garde kan hier maar moeilijk mee omgaan. Ouders die snakken naar een teken van leven van hun kinderen, die ze mondjesmaat nog horen of zien, ze kunnen zich aan hun lot overgelaten voelen. De veertigers die zo allemaal met hun eigen stuk zitten. Aan de ene kant opgegroeid in de ‘oude tijd’ en mee moeten gaan met de ‘nieuwe tijd’. En dan de jeugd, die in de ogen van de ouderen niet respectvol zijn, integriteit missen en leven volgens een compleet ander moraal. We zijn in een tijd beland waarin alles mag en niets moet, waarin de mens op zoek is naar zijn ware identiteit, zijn vrijheid en zo’n tijd kent een mindere moraal, kent minder integriteit. De vraag is of dat ook werkelijk zo is.

Integer zijn, staat voor eerlijk en oprecht en niet omkoopbaar. Een persoon die zegt wat hij doet en doet wat hij zegt en werkt zonder verborgen agenda. Een integer mens is dus een open boek. In een tijd waarin de mens zoekende is, kan het niet anders zijn dan dat we niet geheel open zijn, want je zoekt immers naar de waarheid, jouw waarheid. En als jouw waarheid niet de waarheid van een ander is, dan krijg je de stempel opgedrukt, niet integer. Maar dat is het niet.

De vraag die rijst is, waren de mensen vroeger wel integer dan, nu ze afgeven op de tegenwoordige mens? Nee, in feite is niemand integer, er is bij iedereen sprake van een persoonlijk gewin. Kan ook niet anders, de mens heeft een ego. Vroeger werd lang niet alles naar elkaar uitgesproken. Kropten we juist veel meer ons gevoel op. Bleven we bij elkaar, ondanks dat we liever wilden vertrekken, maar dat deed je niet, dat hoorde niet. Er werd veel meer gedaan in de geheimzinnigheid, onder de tafel. Niet zichtbaar. En nu, nu laten we alles zien, want alles mag en delen ons hele leven op social media. Integer?

We houden de schone schijn op dat we gelukkig zijn, dat ons leven perfect is, en willen dit aan iedereen laten zien. Bluf, overbluffen van anderen. Kijk eens wat ik heb en doe, dat is wat we willen laten zien. 25 Jaar geleden waren we niet integer en nu zijn we het nog steeds niet. Verborgen agenda’s worden gebruikt om maar niet aan de buitenwereld te hoeven laten zien dat we diep van binnen pijn hebben, onzeker in het leven staan. En helemaal niet gelukkig zijn met wat we hebben en doen. Kijk maar eens naar de wachtlijsten bij de GGZ, of organisaties als Veilig thuis. Als we integer zouden zijn, waren deze organisaties overbodig.

De mens is zoekende nu en gelukkig kunnen zoekende mensen ergens terecht. Ze kunnen terecht op www.angeleyes.tv Op deze website werken integere mediums, paragnosten, astrologen, healers, die jou integer zullen helpen. Je de waarheid zullen vertellen, zodat jij verder kan met jezelf. Keuzes te maken, die goed zijn voor jezelf. Groeien naar je eigen integriteit en waarheid. Elk mens zal op een bepaald moment iets met zichzelf aan moeten, want lijf en geest zijn opgebrand, gaan niet meer mee in het toneelstuk dat gespeeld wordt door diegene aan wie ze toebehoren. Het leven streeft naar integriteit. Er komt een moment en daar groeien we nu in golfbewegingen naartoe, dat we als een open boek leven, integer zijn en de consulenten op www.angeleyes.tv hebben die zoektocht naar zichzelf, de waarheid en leven vanuit integriteit reeds doorlopen. Zij kunnen je de spiegel voorhouden, die jij nodig hebt voor je eigen integriteit. Integere groet, Claris angeleyes.tv